Croatian

Mi govorimo vaš jezik

Grad Swan vrednuje svoje korisnike i uvijek se trudi pružiti usluge na visokom nivou.

Zadovoljstvo nam je da možemo ponuditi pomoć našim stanovnicima i kućevlasnicima koji ne govore engleski jezik kroz upotrebu prevodilačke službe Translating and Interpreting Services (TIS) koja pruža prevodilačke usluge za preko 120 jezika i dijalekata.

Vi samo trebate kontaktirati TIS na broj telefona 13 14 50 i zatražiti od njih da kontaktiraju Grad Swan za vas na broj telefona (08) 9267 9267. TIS će koordinirati trosmjerni razgovor u toku kojeg vam naš službenik može dati informacije o bilo kojem od naših programa ili usluga preko tumača.

Vas će sve to koštati samo jedan telefonski poziv!!