Tagalog

Sinasalita namin ang iyong wika.

Ang City of Swan ay pinahahalagahan ang kanyang mga customer at Nagsusumikap upang magbigay ng mataas na pamantayan ng serbisyo sa lahat ng panahon. Kami ay nalulugod na mag-alok ng tulong para sa aming mga residente at mga ratepayer na hindi nagsasalita ng Ingles sa pamamagitan ng Translating and Interpretation Services (TIS) na nagbibigay ng mga serbisyo ng interpretasyon at pagsasalin ng wika sa higit sa 120 na mga wika at dyalekto. Ang kailangan mo lamang gawin ay makipag-ugnayan sa TIS sa 13 14 50 at hilingin sa kanila na makipag-ugnayan sa City sa (08) 9267 9267 sa iyong ngalan. Ang TIS ay magsasagawa ng isang three-way na pag-uusap sa telepono, kung saan ang isang opisyal ng City Customer Service ay magagawang magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa anuman sa aming mga programa at mga serbisyo sa pamamagitan ng tagapagsalin.

Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng isang tawag sa telepono lamang!