Filipino (Suporta sa wika)

Ang Lungsod ng Swan ay isa sa mga lugar ng lokal na pamahalaan sa Australia na may pinakamaraming kultura. Nakatuon kami sa pagbibigay sa mga customer na hindi nagsasalita ng Ingles ng suporta na kailangan nila para ma-access ang aming mga serbisyo.  

Suporta sa wikang Ingles 

Kung kailangan mo ng tulong upang malinang ang iyong mga kasanayan sa wikang Ingles, maaaring karapat-dapat ka para sa tulong mula sa Adult Migrant English Program (AMEP) na pinatatakbo ng Pamahalaan ng Australia. 

 Para sa higit na impormasyon, pakibisitahin ang AMEP. 

 Mga serbisyong interpretasyon at pagsasalin 

Ang mga serbisyong interpretasyon at pagsasalin ay magagamit ng aming mga customer na hindi nagsasalita ng Ingles sa pamamagitan ng Translating and Interpreting Service (TIS). Ang serbisyo ay nagbibigay ng interpretasyon ng wika sa 160 wika para sa mga ahensya ng pamahalaan, organisasyong not-for-profit at mga negosyo. 

 Para magamit ang serbisyong ito, pakitawagan ang TIS sa 13 14 50 kung nasa loob ng Australia o +613 9268 8332 kung mula sa ibang bansa. 

 Department of Home Affairs 

Ang Department of Home Affairs ay nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa pagsasalin para sa mga taong permanenteng naninirahan sa Australia, at sa mga naka-enroll sa Adult Migrant English Program (AMEP).  

Para sa higit na impormasyon, pakitawagan ang Department of Home Affairs sa 1800 962 100. 

 Pakitandaan, kung gusto mong makipag-ugnayan sa Department of Home Affairs sa tulong ng isang interpreter, pakitawagan ang TIS sa 131 450 at ibigay sa operator ang numero ng telepono ng Department of Home Affairs. 

Kapaki-pakinabang na impormasyon 

Bilang customer ng Lungsod ng Swan, binibigyan ka ng malawak na hanay ng mga serbisyo. Para makipag-ugnayan sa Lungsod, pakitawagan ang (08) 9267 9267 o mag-email sa swan@swan.wa.gov.au 

Kailangan mong magbayad ng mga rate kung mayroon kang ari-arian sa Lungsod ng Swan. Nag-aalok ang Lungsod ng iba't ibang opsyon sa pagbabayad, kabilang ang buwanan, tatluhang-buwan at taunan.

Maaari mong bayaran ang iyong mga rate online, sa telepono, sa isa sa aming mga aklatan, o sa isa sa aming mga community hub o sa pangunahing gusali ng Administrasyon.

agbibigay kami ng dalawang bin para sa iyong bahay. Ang isang bin (may pulang takip) ay para sa pangkalahatang basura, habang ang isa naman (may dilaw na takip) ay para sa mga materyales na nareresiklo.

Pakibasahin ang aming gabay sa pagreresiklo upang makita kung ano ang maaaring mapunta sa iyong bin ng pagreresiklo.
Ang iyong pangkalahatang basurahan ay kinokolekta isang beses sa isang linggo.  Ang nareresiklo ay kinokolekta tuwing ikalawang linggo.

Hanapin ang araw ng iyong bin

Ang bawat ari-arian ay pinapayagan sa dalawang tambak na koleksyong sa isang taon. Maaari mong i-book ang mga ito sa aming website, o maaari mong tawagan ang aming Contact Center sa (08) 9267 9267 upang isaayos ang iyong koleksyon.

Ang Lungsod ay may dalawang center sa pagreresiklo. Ang mga residente ng Lungsod ng Swan ay maaaring magdala ng nareresiklo nang walang limitasyon sa mga center na ito. Alamin kung anong mga bagay ang maaari mong dalhin.

Mayroong anim na aklatan sa Lungsod ng Swan, at isang drop-off point ng libro sa aklatan. 

Ang mga aklatan ay nag-aalok ng malawak na hanay ng serbisyo, kabilang ang: 

  • Pagpapahiram ng mga libro 
  • Mga online na serbisyo tulad ng pagpapahiram ng mga eBook, pelikula, at mapagkukunan ng edukasyon 
  • Serbisyong Justice of the Peace. 
  • Mga pampublikong kompyuter 
  • Libreng Wi-Fi 
  • Pagsasagawa ng ilang pagbabayad na may kaugnayan sa Lungsod, tulad ng mga rate at pagpaparehistro ng hayop. 

Para maging miyembro ng aklatan, pakidalhin ang pagkakakilanlan na inisyu ng pamahalaan na lakip ang iyong lagda, pati na rin ang patunay ng iyong tirahan, gaya ng utility bill.

Ang pagsali sa aming mga aklatan ay libre at madali. Malugod na tinatanggap ang kahit sino para maging miyembro ng aklatan sa Lungsod ng Swan, kabilang ang mga pansamantalang residente at mga bisita.

Nag-aalok kami ng hanay ng serbisyong suporta para sa mga matatanda, pamilya, kabataan, at mga taong may kapansanan. 

Ang mga serbisyong ito ay maaaring nasa iyong bahay o sa labas at sa paligid ng komunidad.Nag-aalok din kami ng mga kaganapang panlipunan at transportasyon upang matulungan kang manatiling malaya. 

Mayroon din kaming mga center ng kabataan.

Marami kaming iba't ibang hanay ng venue na maaari mong arkilahin para sa: 

  • Mga pagpupulong 
  • Kaarawan o iba pang mga pagdiriwang 
  • Pagsasama-sama ng komunidad. 

Ang hanay ng mga venue ay mula sa mga silid hanggang sa malalaking bulwagan. Ang ilan ay may mga pasilidad sa pagluluto. 

May mga pasilidad din sa palakasan na maaaring i-book.

Kung nais mong magkumpuni o magtayo ng bahay, kailangan mong gumawa ng application sa pagpaplano. Maaari kaming magbigay ng payo sa iyong application, gusali, at paggamit ng lupa.

Kung mayroon kang pusa o aso, dapat mo itong irehistro ito sa Lungsod. Walang ibang mga alagang hayop ang nangangailangan ng lisensya, maliban kung ito ay kakaibang hayop, tulad ng ahas mula sa ibang bansa.

Kung nawala ang iyong alagang hayop, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa (08) 9267 9267 para malaman kung ito ay natagpuan.

Maraming pampublikong kaganapan ang nangyayari kada taon sa Lungsod ng Swan. Nagsasaayos din ang aming mga aklatan ng maraming libreng kaganapan at mga workshop para sa mga tao sa lahat ng edad, kabilang ang ilang pagsasanay sa wikang Ingles.

Ang mga negosyo sa Swan Valley, na matatagpuan sa loob ng Lungsod ng Swan, ay nagsasaayos din ng maraming malalaking kaganapan at konsiyerto, lalo na sa tag-araw.

Mayroon kaming tatlong Swan Active na center sa paglilibang na nag-aalok ng buwanang membership para sa access sa gym, swimming pool, klase sa ehersisyo, at marami pa. Ang mga center ay matatagpuan sa Midland, Beechboro, Ellenbrook at Ballajura.

Mayroong mga pasilidad ng palakasan sa buong Lungsod para sa lahat ng uri ng palakasan, kabilang ang Ellenbrook Sports Hub. Maaari mong arkilahin ang ilan sa mga pasilidad na ito para sa palakasan.

Kung nagpaplano kang magbukas ng negosyo sa Lungsod ng Swan, matutulungan ka ng aming magiliw na pangkat ng suporta sa negosyo sa mga kinakailangang papeles at sa pagbibigay ng payo. Makipag-ugnayan sa amin sa (08) 9267 9267.

Nag-aalok sila ng parehong serbisyo para sa mga taong gustong palawakin ang kanilang negosyo.

Back to of the page